TILBAKE

Bærekraft


Paleo Capital AS forvalter hedgefondet Paleo Fund AIF AS. Fondet har et bredt mandat som innebærer bruk av kort til mellomlangsiktige handelsstrategier med formål å skape absolutt avkastning. Fondet begrenser seg til verdipapirer notert på vestlige børser (Norden, Europa og Nord-Amerika). Innenfor dette området kan fondet være både long og short i indekser, aksjer, ETF’er og råvarer. Posisjonering tas direkte eller via derivater som eksempelvis futures og opsjoner.Bærekraft i forvaltningen

Paleo Capital har som prinsipp å holde høy etisk standard i forvaltningen av fondet. Vi har detaljerte regler for håndtering av risiko knyttet til interessekonflikter, motparter, likviditet og eksponering. I forhold til EU’s regler for klassifisering av fond er det alternative investeringsfondet Paleo Fund AIF AS å anse som et Artikkel 6 eller «vanlig» fond. Dette betyr at vi ikke i vesentlig grad integrerer bærekraftsrisiko eller «principal adverse impacts» i våre investeringsbeslutninger.


Vi vil tillegge at majoriteten av fondets daglige handelsaktivitet skjer i indeksfutures med eksempelvis NASDAQ 100 eller S&P 500 indeksen som underliggende, og at fondet veksler mellom long- og short eksponering på hyppig basis. Det gir etter vårt syn lite mening å kvantifisere noen bærekraftsprofil på denne type posisjonering. I den grad vi kommer borti problemstillinger som krever en etisk vurdering av bærekraftsrisiko tar vi en diskusjon i styret og/eller innhenter råd fra selskapets juridiske og forretningsmessige rådgivere. Ta gjerne kontakt ved ytterligere spørsmål omkring dette.